จุดเด่นที่สร้างความสวยงามของดอกไม้อยู่ที่ “กลีบดอก”

จุดเด่นที่สร้างความสวยงามของดอกไม้อยู่ที่กลีบดอก

กลีบดอกคือส่วนสำคัญขององค์ประกอบหนึ่งในการเกิดเป็นดอกไม้ที่เรามักจะเห็นเป็นชื่อ ๆ โดยดอกไม้ทั้งดอกที่มีลักษณะเป็นช่อ ๆ นั้นล้วนเป็นส่วนผสมที่รวมตัวกันของกลีบดอกแต่ละกลีบ ซึ่งแต่ละกลีบรวมตัวกันจนกระทั่งกลายเป็นดอกไม้ทั้งดอกที่มีความสวยงาม ซึ่งกลีบดอกแต่ละกลีบนั้นอาจจะมีสีสันที่ต่างกันไปบ้างเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นความเข้มของสี การไล่เฉดสี และอื่น ๆ แต่เมื่อกลีบดอกหลายกกลีบผสมผสานและรวมตัวกันหลาย ๆ กลีบแล้ว ก็จะกลมกลืนกันไปจนทำให้เรามองเห็นเป็นดอกไม้หนึ่งดอกที่มีความสวยงามนั่นเอง

จุดเด่นที่สร้างความสวยงามของดอกไม้อยู่ที่ “กลีบดอก”

ซึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้ดอกไม้ดอกหนึ่งมีความสวยงามและบางชนิดสามารถส่งกลิ่นหอมได้นั้นกลีบดอกเป็นพระเอกหรือตัวชูโรงที่สำคัญอย่างหนึ่งทำให้ดอกไม้แต่ละดอกมีความสวยงามในตัวและยังมีคุณค่าสามารถสร้างความสวยงามให้กับสวนหน้าบ้านและต้นไม้โดยรอบของคุณได้ด้วย

องค์ประกอบของกลีบดอกแต่ละกลีบ

เพราะกลีบดอกเป็นส่วนหนึ่งของดอกไม้และต้นไม้โดยกลีบดอกแต่ละดอกนั้นจะมีอวัยวะที่สำคัญที่เกี่ยวกับการสร้างความเจริญเติบโตได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้กลีบดอกเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถแยกตัวออกจากดอกไม้และลำต้นเพื่อไปเติบโตได้โดยลำพังแต่จะต้องประกอบไปด้วยลำต้นรากใบและส่วนอื่นๆของต้นไม้นั้นๆด้วยหรืออาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่ากลีบดอกเป็นส่วนสำคัญที่รวมตัวกันเพื่อให้เกิดดอกไม้ แต่ไม่สามารถอยู่ได้และเจริญเติบโตได้โดยลำพังนั่นเอง ดังนั้นการลำเลียงการเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ ของต้นไม้และดอกไม้แต่ละชนิด ก็จำเป็นจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยเอกเทศ ดังนั้นการที่ต้นไม้หรือดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้ล้มลุก ไม้ประดับก็ตาม ล้วนจะต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ที่รวมตัวกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยลำพัง กลีบดอกเองก็เช่นกัน แม้จะรวมตัวกันเพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ดอกไม้และแตกยอดออกเป็นส่วนต่าง ๆ ในลำดับต่อไปก็ตาม กลีบดอกก็ไม่สามารถอยู่ได้โดยลำพัง และยังไม่สามารถสร้างความสวยงามได้โดยลำพังหากมีกลีบดอกเพียงดอกเดียว

เพราะดอกไม้แต่ละชนิดที่มีความสวยงามล้วนจะมีกลีบดอกซ้อนเรียงตัวกันอยู่มากกว่าหนึ่งกลีบเมื่อรวมตัวกันหลายๆกลีบดอกแล้วก็จะทำให้เกิดดอกไม้ที่มีความสวยงามการเกิดกลีบดอกหนึ่งดอกเพื่อให้รวมตัวกันเป็นดอกไม้นั้นจึงเป็นกระบวนการในการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่น่าอัศจรรย์และกลายมาเป็นต้นไม้หรือไม้ประดับเพื่อเพิ่มความสวยงามและเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับสวนของคุณนั่นเอง

 

# ไม้พุ่มดอกสีน้ำตาลมีกลิ่นหอม สร้างบรรยากาศในสวนได้อย่างดี

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น